top of page
Hoe werk ik 

Klanten vinden het vaak eng een professional organizer in huis en bij hun spullen toe te laten. Belangrijk is het te weten dat mijn handen niets weggooien. Je blijft zelf de baas over je spullen.

 

Ik geef het praktische voorbeeld, adviezen en tips, maar uiteindelijk bepaal je zelf of iets wel of niet weg mag. Je bepaalt ook zelf wat ik wel of niet te zien krijg, het tempo waarin we werken, welke ordening je prettig vindt, welke opruimmiddelen je wilt gebruiken. Het huis met de spullen moet uiteindelijk bij jou passen. Jij moet je er prettig voelen. Jij moet er je dingen kunnen doen. Ik houd wel het overzicht, neem de regie en probeer de vaart erin te houden.

 

Bij particuliere klanten vindt eerst een analysegesprek plaats van maximaal 1 uur op de plek waar geordend moet worden. Dit gesprek is gratis. In dit gesprek kun je je verhaal vertellen, stel ik veel vragen en probeer ik een beeld te vormen van de situatie hoe die op dat moment is en hoe je hem graag zou willen hebben.

Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, maken we samen een plan van aanpak: wanneer en hoe en wat gaan we doen?

Bij Wmo-klanten heeft het keukentafelgesprek al plaatsgevonden voordat ik in beeld kom. Ik kom wel kennis maken en we bespreken het ondersteuningsplan en hoe we dat praktisch gaan invullen.

 

Omdat elk huis, elke klant en elke situatie anders is, vindt er altijd maatwerk plaats. Er zijn geen standaardtechnieken of standaardoplossingen. We kijken samen wat het beste bij je werkt.


 

 

Algemene voorwaarden en privacyverklaring
'Alles op zijn Plek' heeft algemene voorwaarden en een privacyverklaring. Wil je deze inzien, neem dan contact met mij op. 
 

Gedragscode 

Klik hier voor de gedragscode.

Klachtenregeling
Wanneer je niet tevreden bent over de begeleiding, dan hoor ik dat graag. Klachten dienen eerst gemeld te worden bij Arjanne. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de NBPO. 

Logo Alles op zijn Plek-groot.png
bottom of page