top of page
Logo Alles op zijn Plek-groot.png
Zorgaanbieder Wmo

De gemeente waarin je woont, heeft de plicht ervoor te zorgen dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo)

Na een zogenaamd keukentafelgesprek kijkt de gemeente wat je zelf kunt doen, wat de mensen om je heen kunnen doen en wat de gemeente aan zorg kan bijdragen. De gemeente zoekt voor jou een zorgaanbieder uit een breed scala van zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft afgesloten. Die zorgaanbieder levert dan zorg in natura (ZIN). Je betaalt daarvoor een maandelijkse eigen bijdrage.

Je kunt ook voor een persoons gebonden budget (pgb) kiezen. Dan regel je alles zelf en kun je ook zorg inkopen bij een zorgverlener waar een gemeente geen contract mee heeft. Twijfel je of een pgb iets voor je is, doe dan de pgb-test van Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van mensen met een pgb.

Als professional organizer heb ik met mijn bedrijf 'Alles op zijn Plek' een contract met de gemeente Middelburg. En in Zeeuws-Vlaanderen met de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis. Ook kan ik, in samenwerking met collega’s, op andere plaatsen in Zeeland ZIN leveren. En natuurlijk kan ik altijd zorg leveren aan mensen met een pgb.

Denk je voor hulp in aanmerking te komen, neem dan eens contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente. Voor Middelburg is dat TIM@middelburg.nl. Voor Vlissingen is het wmojeugd@vlissingen.nl. Voor Terneuzen is dat aan-z in het stadskantoor van Terneuzen, tel. 0115-563015.

Alles op zijn Plek is aanbieder van maatschappelijke ondersteuning
AGB-code 9810 3998

bottom of page